1. Saunominen alkaa rauhoittumisella yksin tai yhdessä Onnistunut saunominen on rauhoittumista, ”oloaistin” herkistelyä, kehotietoisuutta ja läsnäoloa

Lue artikkeli

Savusaunan lämmittämisestä ja huoltamisesta saisi kirjoitettua pitkän ja yksityiskohtaisen artikkelin. Tässä yhteydessä keskitymme kuitenkin vain pääkohtiin.

Lue artikkeli

Saunan lämmössä piilee muutakin kuin pelkkä rentoutuminen – löylyjen mukana leijuu myös tieteellistä mystiikkaa. Jos olet

Lue artikkeli

Onko olemassa jotakin syvällisesti suomalaista, joka yhdistää perinteen, rentoutumisen ja terveyden? Vastaus löytyy saunan lauteilta. Suomalainen

Lue artikkeli