Saunamestari Kilta ry:
Saunan ystävien yhteisö

Saunamestari Kilta ry on suomalaisen saunakulttuurin edistämiseen ja ylläpitämiseen keskittyvä voittoa tavoittelematon yhdistys. 

Sen jäseniksi valitaan vain henkilöitä, jotka ovat osoittaneet erityistä ansioituneisuutta saunakulttuurin edistämisessä. Jäsenyyden myötä uudesta jäsenestä tulee virallisesti saunamestari.

Kilta myöntää vuosittain Saunamestarin arvonimen Ikaalisten Saunafestivaaleilla.

Saunamestari Killan missio ja arvot

Saunamestarikillan missio

  • Edistää ja ylläpitää suomalaista saunakulttuuria.
  • Levittää tietoa saunomisen terveysvaikutuksista ja saunaperinteistä.
  • Toimia saunakulttuurin puolueettomana ja arvostettuna edustajana.

Saunamestarikillan arvot

  • Puolueettomuus: Toimimme saunakulttuurin hyväksi ilman kaupallisia tavoitteita.
  • Yhteisöllisyys: Yhdistämme saunakulttuurin ystävät ja asiantuntijat.
  • Perinteiden kunnioitus: Arvostamme ja vaalimme saunaperinteitä

2015

perustamisvuosi

29

saunamestareita

25

Killan jäsenet

Mitä Saunamestari tekee

Saunamestariksi valittavan henkilön tulee täyttää tarkat kriteerit ja olla aktiivinen saunakulttuurin edistäjä. Mestarin tehtävät ja velvoitteet sisältävät:

  • Saunakulttuurin edistäminen omalla kokemuksella ja tiedolla.
  • Osallistuminen saunayhdistysten toimintaan ja projekteihin.
  • Toimiminen lojaalisti sekä omaa Kiltaa että kaikkia saunojia kohtaan.
Saunamestarin titteli ei ole kiitos vain jo tehdystä työstä, vaan osoitus siitä, että Kiltaan kutsuttu henkilö tekee edelleen aktiivisesti ja ansiokkaasti työtä saunakulttuurin hyväksi. Hänen tulee täyttää yhdistyksen tarkkaan kirjatut kriteerit. Pelkkä lauteiden ahkera kuluttaminen ei riitä.

Tuoreimmat sauna-aiheiset kirjoitukset